Tillgänglighetsredogörelse

Uppsala kommun står bakom den här webbplatsen.

I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, Vi anger eventuellt kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så tillgänglig är medaljorer.uppsala.se

medaljorer.uppsala.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för att det ska vara enkelt för alla, oavsett funktionsnedsättning, att ta del av den offentliga servicen digitalt. 

Ta del av innehåll som inte är tillgängligt

Om du behöver innehåll från medaljorer.uppsala.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss. 
Begäran av material i tillgänglig form via formulär på uppsala.se

Om du upptäcker brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss om du upptäcker brister som är inte beskrivna i tillgänglighetsredogörelsen eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.
Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet via formulär på uppsala.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Anmäl bristande tillgänglighet på digg.se 

Uppdaterad: